§ 54 støtte person

At opleve at få sit barn anbragt er en svær situation og for langt de fleste forældre vil det være givende, at tage imod støtte og sparring fra en uvildig person, hvor der er tid til at sætte ord på det svære, sårbare og sorgfulde omkring anbringelsen og det den har ført med sig af forandringer for dig og din familie.

Det er væsentligt for mig at møde hver enkelt menneske nærværende, ærligt og respektfuldt. Jeg vil gøre mit yderste for at etablere en tryg og tillidsfuld relation med plads til det, der optager dig som forældre til et barn, der er anbragt.

Som § 54 støtte person kan jeg eksempelvis støtte op omkring:

At give rum og plads til at dele svære følelser, tanker og oplevelser, der er forbundet med at være forældre til et anbragt barn.

At rådgive i forbindelse med samvær og samspillet med barnet.

At gennemgå og forstå dokumenter omkring anbringelsen, statusrapporter, børnepsykologiske undersøgelser, forældrekompetence undersøgelser mv.

At forberede, deltage og evaluere møder med forvaltningen og anbringelsessted.

At støtte op omkring samarbejdet imellem forældre, anbringelsessted og familiens socialrådgiver.

Jeg kender til lovgivningen og rettigheder på anbringelsesområdet.

Jeg har ikke del i den aktuelle anbringelsessag og arbejder uafhængig af kommunen.

Jeg skal ikke informere kommunen om indholdet af samtalerne.

Om min baggrund:

Jeg har 10 års erfaring i at arbejde som § 54 støtte person til forældre, der har fået deres barn anbragt.

Jeg har en baggrund som socialpædagog, ID Psykoterapeut og Marte Meo Terapeut.
Jeg har 30 års erfaring i at arbejde med familier
som har komplekse udfordringer, samspils -og samarbejdsproblematikker.

For yderlige informationer, se mere under punktet uddannelser og erfaringer eller ring gerne for en uforpligtende samtale.

Kommunen har pligt til at tilbyde forældremyndighedsindehaveren en uafhængig støtteperson i forbindelse med anbringelse af et eller flere børn – uafhængig af om anbringelsen er med eller uden samtykke.

En § 54 støtteperson bevilliges af familiens socialrådgiver i din bopæls kommune, som også betaler for støtten. (Vejledning nr. 3 til Serviceloven,
Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier, nr. 9007 af 7. januar 2014)
Tilbuddet er derved gratis for forældrene.

Støtteperson til forældre i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet.

§ 54. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. §52, stk. 3, nr. 7.

Stk. 2. Under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om støtte til forældrene efter stk. 1, efter § 52, stk. 3, eller efter anden lovgivning. Støtten skal så vidt muligt medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen med henblik på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en særskilt plan for støtten til forældrene.