Jeg har fungeret som privatpraktiserende familiekonsulent og psykoterapeut siden 2008

Uddannelser:

Socialpædagog 1988

Marte Meo terapeut 2002

Certificeret ID Psykoterapeut 2013

Reiki healer uddannelse 2015

Mindfulness 2017

Bedre Psykiatri Lederskabs uddannelse 2016-2017

Naturterapeut 2019


Jeg er medlem af:

Dansk psykoterapeut forening

Psykiatri fonden

Bedre Psykiatri

Mødrehjælpen


Kurser:

Mindfulness

Mentalisering i pædagogik og terapi ved Janne Østergaard Hagelquist

Massage kurser på Nordlys centeret i Silkeborg

Relationsdannelse kurser på Kempler instituttet

Familierelaterede kurser på Kempler instituttet

Klar til barn kursus forløb

Omsorgssvigt v. Kari Killen

Spiseforstyrrelser v. Finn Skårderud

Skam v. Lars Sørensen


Erfaringsgrundlag:

Jeg har 25 års erfaring i at arbejde med psykisk sårbare, udsatte og dysfunktionelle børn, unge og familier.

Jeg har en bred erfaring i at arbejde med familier med anden etnisk baggrund.

Jeg har igennem årene arbejdet med mennesker, der af forskellige årsager er udfordret på deres livsvilkår, psyke og sjæl som for eksempel:


– Spise forstyrrelser

– Selvskadende adfærd

– Angst

– Depressioner og tab af livskraft

– Tilknytningsforstyrrelser

– Udviklingstraumer

– Identitetskriser

– Selvværds tematikker

– Eksistentielle kriser

– Tab af identitet

– Stress belastninger

– Sorg og sorgprocesser

– Misbrug

– Udfordringer i parforholdet

– Udfordringer i familielivet

Derudover har jeg en bred erfaring i at arbejde med pårørende-grupper med fælles livsvilkår.