Jeg har fungeret som privatpraktiserende familiekonsulent og psykoterapeut siden 2008 
 
Uddannelser:
Socialpædagog 1988
Marte Meo terapeut  2002
Certificeret ID Psykoterapeut 2013
Reiki healer uddannelse 2015
Mindfulness 2017
Bedre Psykiatri Lederskabs uddannelse 2016-2017
Jeg er medlem af:
Dansk selskab for spiseforstyrrelser 
Psykiatri fonden 
Kurser:
Mindfulness 
Mentalisering i pædagogik og terapi ved Janne Østergaard Hagelquist
Massage kurser på Nordlys centeret i Silkeborg 
Relationsdannelse kurser på Kempler instituttet
Familierelaterede kurser på Kempler instituttet
Klar til barn kursus forløb 
Omsorgssvigt v. Kari Killen 
Spiseforstyrrelser v. Finn Skårderud
Skam v. Lars Sørensen
Kristen meditativ fordybelse over Skabelsesberetningen ved teolog Lene Højholt 2015- 2017
Kristen meditativ fordybelse over Johannesevangeliet ved teolog Lene Højholt. Et 4,5 årig forløb opstart Jan 2018 –   
Jeg deltager fortløbende i relevante kurser og retræter.

Jeg modtager fortløbende faglig supervision.

Jeg har desuden en daglig meditativ praksis.

Erfaringsgrundlag:
Jeg har 25 års erfaring i at arbejde med psykisk sårbare, udsatte og dysfunktionelle børn, unge og familier.

Jeg har en bred erfaring i at arbejde med familier med anden etnisk baggrund.    

Jeg har igennem årene arbejdet med mennesker, der af forskellige årsager er udfordret på deres livsvilkår, psyke og sjæl som for eksempel:
Spise forstyrrelser
Selvskadende adfærd
Angst
Depressioner og tab af livskraft
Tilknytningsforstyrrelser
Udviklingstraumer
Identitetskriser
Selvværds tematikker
Eksistentielle kriser
Tab af identitet
Stress belastninger
Sorg og sorgprocesser
Misbrug
Udfordringer i parforholdet
Udfordringer i familielivet 

Derudover har jeg en bred erfaring i at arbejde med grupper med fælles livsvilkår som for eksempel:

Pårørende til psykisk sårbare
Pårørende til spiseforstyrrede.

Jeg er i øjeblikket tilknyttet Bedre Psykiatri, Østhimmerland som gruppeleder på samtalegrupper for pårørende til psykisk sårbare.