Familierådgivning og terapeutiske forløb målrettet forældre og familier

Det er væsentligt for mig, i arbejdet med den enkelte familie, at møde hver enkelt barn og voksen nysgerrigt, åbent og med forståelse, respekt og anerkendelse.

Jeg arbejder procesorienteret ud fra familiens ressourcer og udviklingspotentiale.
Jeg vil altid kunne finde måder at arbejde med familiens dynamik og indbyrdes samspil.

Mit fokus er at medvirke til et positivt miljø, som kan danne bund for den ønskede forandring hos den enkelte og familien som helhed.
Et positivt miljø, hvor relationerne imellem kan møde hinanden nysgerrigt og kærligt med forståelse og anerkendelse.

Det er væsentligt for mig i mit arbejde, at støtte op omkring netværk og det tværfaglige samarbejde omkring familien,
for at sikre en koordineret helhedsorienteret indsats i familien.

Jeg arbejder blandt andet med:

Familiedynamikken.

Styrke relationerne i familien.

Styrke en anerkendende kommunikation og dialog.

Støtte i at skabe struktur og forudsigelighed.

Støtte i at se og møde barnets udviklingsmæssige behov og mestringsstrategier.

Støtte i at genopdage og tro på egne ressourcer og kompetencer.

Støtte i at tage ansvar og tage de nødvendige skridt ind i en forandringsproces.

Efter den indledende kontakt udarbejdes en samarbejdsaftale, hvor opgavens indhold og omfang præciseres ud fra en fælles defineret handleplan.

Ring gerne for en uddybende snak på telefon 22 62 01 01.