Psykoterapi er for dig, der ønsker et individuelt forløb, som en støtte på vejen, så din livsenergi igen kan udfolde sig frit
og ubesværet og følge dit hjertes stemme.

Vi kan alle i perioder opleve kriser i vores liv, hvor vi mister fodfæste for en stund.
Det kan være udefrakommende begivenheder, fysiske eller psykiske udfordringer, som bevæger vores sind
og gør os sårbare, sorgfulde eller afmægtige.

Det kan være en ensom og smertelig vej at møde sårbarheden med et åbent hjerte. Det mod rummer vi alle.
At dele fra sit inderste til et andet menneske er det første skridt.

I det terapeutiske rum vil vi sammen udforske dit indre landskab afstemt efter, hvor du er i din proces.
Alle følelser, tanker og kropsfornemmelser vil blive respekteret, anerkendt og budt velkommen kærligt og nænsomt.

Vi vil sammen møde det ubevidste, sårbarheden og længslen med anerkendelse og accept af det,
der var og det dit sind er optaget af i din livssituation lige nu.

Den nye indsigt vil åbne for forandring, så du genfinder livskraften, meningen og retningen i livet.

Med min baggrund som ID Psykoterapeut arbejder jeg med en sammenhængende og dynamisk integral forståelsesramme,
som base for at det nyerfarede bliver integreret og forankret i kroppen og sindet.

Den terapeutiske intervention giver mulighed for, at jeg som terapeut kan tage afsæt i forskellige psykologiske retninger, der supplerer hinanden
og som hver især bidrager til en helhedsforståelse af dine udfordringer, som støtter din forandringsproces.

Igennem en bevidstgørelse af overbevisninger og skabte identifikationer styrkes en selvforståelse og en umiddelbar kontakt til hjertes stemme.

De psykologiske retninger er kort beskrevet:

Kognitiv psykologi, som har sit afsæt i vores tankemønstre og overbevisninger

Adfærdspsykologi, som har sit afsæt i vores handlinger og reaktioner

Interpersonel psykologi, som har sit afsæt i vores roller og relations mønstre

Psykodynamisk psykologi, som har sit afsæt i vores barndom og opvækstvilkår med en forståelse af hvordan det har formet vores personlighed
og måder at relatere os på.

Eksistentiel psykologi, som har sit afsæt i vores livsværdier og eksistentielle følelser og vilkår.

Humanistisk psykologi, som har sit afsæt i vores potentiale ressourcer og værdier.

Transpersonel psykologi, som har afsæt i vores spiritualitet

Derudover inddrager jeg meditationer, mindfulness og opmærksomhedsøvelser, kreativt udtryk samt familieopstillinger.
Dette kan støtte kropslig forankring af det nyligt erfarede eller inddrages, hvor det kropslige erfarede har brug for et visuelt udtryk.

Ring gerne for en uforpligtende samtale.

Du kan finde yderligere information omkring ID Psykoterapi på www.idacademy.dk

Jeg har tavshedspligt og alle henvendelser behandles med fortrolighed.
Jeg opfylder kravene i persondataloven, se mere under privatlivspolitik.