Livssamtaler

Jeg tilbyder samtaler med en meditativ og spirituel tilgang med fokus på hjertet, kærlighedsbudskabet og det medmenneskelige nærvær.

Vi kan alle gennem livet møde kriser, forandringer eller store øjeblikke, som udfordrer vores måde at være i livet på, udfordrer vores værdier,
vores selvbillede, vores forståelsesramme og vores måde at være i relationer på.

Sorg, smerte og svære følelser kan en overgang skygge og tage livtag med vores glæde, nærvær og livsudfoldelse.

Der kan være brug for at genfinde troen, finde ny retning og mening i livet og hvile ind i visheden om at vi alle er unikke, værdige og elskede som dem vi er.

Hjertet rummer mange smukke egenskaber som empati, kærlighed, taknemmelighed, medfølelse og samhørighed.
Når hjertet bliver bange og angstfyldt, har vores kreativitet og kærlighed svært ved at udfolde sig frit og finde svar hvor der er tvivl.

At være med det der er, i et stille nu, med et åbent hjerte, kan være sårbart og svært at stå med alene.

Igennem meditation og bøn, nærværsøvelser, stilhed og samtale om livet og det der optager dig, kan vi sammen finde en vej,
hvor hjertet og sjælen kan folde sine vinger ud og bringe håb og forsoning.

Hjertevejen er for hver af os en livs-vandring i et indre og ydre landskab, en ensom vandring, som bliver helet i at blive delt i samtalen og nærværet,
favnet og holdt i kærlighed og det åbne hjerterum.

Sammen kan vi vandre, følges ad for en stund, hjertemødet kan i et glimt vække genklang og genkendelse, og nye veje viser sig i mødet og erkendelsen.